Đà Nẵng tổ chức Hội nghị chuyên đề Xúc tiến Đầu tư Du lịch năm 2017

98

(Tổ Quốc) – Thông qua sự kiện này, các doanh nghiệp du lịch có thể giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ của mình không chỉ ở quốc gia mà còn từ các nước trong khu vực và trên thế giới.