Ngành du lịch vào cuộc ”chạy nước rút” thu hút khách quốc tế

71